1398/06/27  
سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار ارائه آمار تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم شد
۱۳۹۸/۰۶/۲۶

سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار ارائه آمار تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم شد

این نامه در پی مذاکرات کمیسیون شبکه و سازمان تنظیم مقررات در جلسات کمیته تخصصی «بررسی ضوابط تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات» نگارش شده ...

نشست کمیسیون اتوماسیون اداری و پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تشکیل شد
۱۳۹۸/۰۶/۲۶

نشست کمیسیون اتوماسیون اداری و پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تشکیل شد

بررسی «میز خدمت الکترونیک» در دستور کار کمیسیون اتوماسیون اداری و پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران قرار گرفت.

بررسی پیاده سازی شمس 2 و PKE در کمیسیون پورتال و اتوماسیون اداری
۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسی پیاده سازی شمس 2 و PKE در کمیسیون پورتال و اتوماسیون اداری

کمیسیون نرم افزارهای حوزه پورتال و اتوماسیون اداری از نمایندگان فنی شرکت‌های تولیدکننده اتوماسیون اداری عضو سازمان برای بررسی پیاده سازی شمس 2 و PKE ...

«اتوکام» 98 در اصفهان با موضوع «زندگی هوشمند»
۱۳۹۸/۰۶/۲۶

«اتوکام» 98 در اصفهان با موضوع «زندگی هوشمند»

نمایشگاه اتوکام از ۸ تا ۱۲ آبان ماه با حضور استارت‌آپ‌ها، بخش خصوصی و دولتی تشکیل می‌شود

RSS