1398/08/30  
مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد

مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران روز یکشنبه 26 آبان ماه برگزار شد.

گزارش مالی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران منتشر شد
۱۳۹۸/۰۸/۲۶

گزارش مالی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران منتشر شد

گزارش مالی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران منتهی به 31 شهریور 98 برای ارایه در مجمع عمومی منتشر شد.

کارگروه استانداردسازی پورتال‌های دولت عضو می‌پذیرد
۱۳۹۸/۰۸/۲۲

کارگروه استانداردسازی پورتال‌های دولت عضو می‌پذیرد

کمیسیون نرم‌افزارهای پورتال و اتوماسیون اداری برای کارگروه استانداردسازی پورتال‌های دولت عضو می‌پذیرد.

سمینار امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی برگزار شد
۱۳۹۸/۰۸/۲۲

سمینار امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی برگزار شد

سمینار امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی در تاریخ 22 آبان ماه با همت کمیسون افتا و ارائه اسماعیل باقری اصل برگزار شد.

آزمون احراز صلاحیت مشاوران برگزار می‌شود
۱۳۹۸/۰۸/۲۲

آزمون احراز صلاحیت مشاوران برگزار می‌شود

آزمون احراز صلاحیت مشاوران تهران، پنجشنبه 23 آبان ماه برگزار می‌شود.

RSS