1400/07/04  
 
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲:۵۴ ۷۵۳
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YfZhdin2YrYtCDZh9inINmIINiz2YXZitmG2KfYsdmH2Kc=

برگزاری همایش ها و سمینارها

معرفی

برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه آخرین تکنولوژی های حوزه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارائه آخرین دستاوردهای حوزه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

فهرست دوره‌ها / سمینارهای آموزشی