1400/07/04  
 
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲:۲۶ ۵۶۴
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
2K3YttmI2LEg2YbZhdin2YrZhtiv2Ycg2LPYp9iy2YXYp9mGINiv2LEg2LTZiNix2KfZiiDYrdmEINin2K7YqtmE2KfZgSDZhdin2YTZitin2KrZig==

حضور نماینده سازمان در شورای حل اختلاف مالیاتی

معرفی

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، طی احکامی آقایان "سید محمد هاشمی" و "امیر میراضی" را به عنوان نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در هیات حل اختلاف مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران منصوب کرد.
حکم انتصاب نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در هیات های حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران در راستای اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی درخواست سازمان برای معرفی این افراد صورت گرفته است.
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به عنوان اعضای اصلی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تهران حضور دارند تا در جلسات رسیدگی به اعتراض‌های مالیاتی اعضای سازمان شرکت کنند.
حضور نمایندگان سازمان در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مطرح در هیات حل اختلاف مالیاتی باعث می‌شود اعتراض‌های مالیاتی شرکت‌های ICT با دقت و نگاه تخصصی‌تری پیگیری و دنبال شود.
براساس قانون مذکور، در زمان اعتراض به برگ تشخیص، مؤدی می تواند درخواست حضور نماینده صنف را داشته باشد.

برای این منظور، پیروی تفاهم صورت گرفته میان سازمان نصر تهران و شرکت امین محاسبان صبا، اعضای سازمان متشکل از شرکت ها، مدیران، کارشناسان و فروشگاه های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند برای دریافت مشاوره مالیاتی از طریق تماس با شماره 88734499 بصورت غیر حضوری یا در روزهای یکشنبه از ساعت 9 الی 13 در محل سازمان به صورت حضوری اقدام کنند.