1398/06/27  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲:۵۰ ۱۴۵
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
ارائه تعرفه خدمات کارشناسی

ارائه تعرفه خدمات کارشناسی

معرفی

ارایه تعرفه خدمات کارشناسی به منظور ساماندهی و نظارت بر کسب و کار شرکت‌های عضو سازمان

فهرست تعرفه نرخ پایه فناوری اطلاعات