1400/07/04  
 
فهرست شرکت ها
ردیفکد عضویتنام کاملنام و نام خانوادگی مدیر عاملاستان شهر تاریخ انقضای عضویتوضعیت عضویت
121013991سازگار سلامت نوین ایرانیانشهریار شرافتیتهرانتهران1401/10/30
221011879 حامی رسان شبکهامیر حسین قاسمیتهرانتهران1401/10/07
321012202سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانامحمد میرزا بابائیتهرانتهران1401/09/28
421013024فن آوری اطلاعات ایران سیستمغلامرضا معیاریتهرانتهران1401/09/27
521010955همکاران سامانه راهبر صنایعهمایون بوذریتهرانتهران1401/09/25
621012607همراه پرداز زرینمصطفی امیریتهرانتهران1401/09/20
721010418آرین ماهوارهاحمد توکلیتهرانتهران1401/09/16
821013434 نردبان اندیشه فرداحمید عبداللهی هاتهرانتهران1401/09/12
921010899ویستا کاوشگر شرقفاطمه یوسف تهرانتهران1401/08/28در حال تمدید
1021010292پویان پردازش تهران حمید رضا حسینی ابریشمیتهرانتهران1401/08/27
1121013891سیما رایان شریفاحمد خورشیدسوارتهرانتهران1401/08/14
1221013886پارس افزار سروینحامد کاکائیتهرانتهران1401/08/13
1321013888هوش مصنوعی رایورزسید حسین میرحیدری تهرانتهران1401/08/13
1421010759گروه نوین شبکه کنشعلی توسلیتهرانتهران1401/08/08
1521010690روند تازهروزبه هاشمی‌هاتهرانتهران1401/07/28
1621013869 تجارت الکترونیک رایبد ایرانیانحمزه ترابیانتهرانتهران1401/07/24
1721011829آریا اندیش سورناابوذر ملائیتهرانتهران1401/07/20
1821012132ستاک فناوری ویرازینب شرفیتهرانتهران1401/07/18
1921013857داده سامان آیندهعلی اصغر فرخ نازتهرانتهران1401/07/17
2021010008مهندسی نرم افزار رایورزپرویز رحمتیتهرانتهران1401/07/16
اعضای سازمان