1400/07/04  
 
معرفی کمیسیون

محدوده فعالیت کمیسیون خدمات مراکز داده و ابری

  • بررسی مشکلات، رفع چالش ها، هم افزایی و تعامل فعالان حوزه خدمات مراکز داده شامل میزبانی فضا (Co-location)، میزبانی سرور (Co-hosting)، سرورهای مجازی (VPS)، خدمات ابری شامل Anything as a service نظیر IaaS ،PaaS و SaaS و همچنین خدمات مبتنی بر نرم افزار (Software Define) و خدمات شبکه توزیع محتوا (CDN)