1400/07/04  
 
معرفی کمیسیون

محدوده فعالیت کمیسیون رفاهی و اجتماعی

 • بررسی و اجرای سازوکارهایی با هدف ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به پرسنل اعضای سازمان

اهداف

 • ارائه تسهیلات رفاهی برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد اتحاد صنفی
 • رییس کمیسیون

  مریم خاوازی

  -
  88734499
  88762037
  رییس کمیسیون : مریم خاوازی