1400/07/04  
 
معرفی کمیسیون

محدوده فعالیت کمیسیون استاندارد و مقررات

 • فراهم آوردن بستر مشارکت سازمان در تدوین استانداردهای ملی و بین‌‏المللی

اهداف

 • مشارکت در ساماندهی بازار بر اساس تدوین پروتکل‌‏ها و استانداردها
 • رییس کمیسیون

  سیدعلی آذرکار (شرکت مهندسی پدیدپرداز)

  azarkar@tehrannsr.org
  88734499
  88762037
  رییس کمیسیون : سیدعلی آذرکار (شرکت مهندسی پدیدپرداز)