1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - سپهر گستر فرتاک پارس
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LPZvtmH2LEg2q/Ys9iq2LEg2YHYsdiq2KfZgyDZvtin2LHYsw==

نام کامل سپهر گستر فرتاک پارس
کد عضویت 21013221
نام و نام خانوادگی مدیر عامل وحید الوندی
تلفن 02188302905
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.webine.ir

اعضای سازمان