1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - لایف برد پارسه
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YTYp9mK2YEg2KjYsdivINm+2KfYsdiz2Yc=

نام کامل لایف برد پارسه
کد عضویت 21020180
نام و نام خانوادگی مدیر عامل سعید جابری
تلفن 02174247
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://www.shahrekala.com/

اعضای سازمان