1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - عصر ارتباطات شبکه بی سیم
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LnYtdixINin2LHYqtio2KfYt9in2Kog2LTYqNmD2Ycg2KjZiiDYs9mK2YUgICAgICAgICAgIA==

نام کامل عصر ارتباطات شبکه بی سیم
کد عضویت 21011159
نام و نام خانوادگی مدیر عامل حسین رئیسی
تلفن 02188544143
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://aeciran.com

اعضای سازمان