1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - تحلیل گران داده ویرا لوتوس
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2KrYrdmE2YrZhCDar9ix2KfZhiDYr9in2K/ZhyDZiNmK2LHYpyDZhNmI2KrZiNiz

نام کامل تحلیل گران داده ویرا لوتوس
کد عضویت 21014522
نام و نام خانوادگی مدیر عامل اسماعیل رسول پور
تلفن 02191001622
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت

اعضای سازمان