1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - نوآوران راهبرد سپهر پایا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YbZiNii2YjYsdin2YYg2LHYp9mH2KjYsdivINiz2b7Zh9ixINm+2KfZitin

نام کامل نوآوران راهبرد سپهر پایا
کد عضویت 21013094
نام و نام خانوادگی مدیر عامل عرفان مرادیان
تلفن 02126742765
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.jibimo.com

اعضای سازمان