1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - عصر گسترش اطلاعات کاربر محور
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LnYtdixINqv2LPYqtix2LQg2KfYt9mE2KfYudin2Kog2YPYp9ix2KjYsSDZhdit2YjYsQ==

نام کامل عصر گسترش اطلاعات کاربر محور
کد عضویت 21014457
نام و نام خانوادگی مدیر عامل فهیمه رمضانی
تلفن 02191079979
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://upera.tv/

اعضای سازمان