1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LHYp9mH2YPYp9ix2YfYp9mKINmH2YjYtNmF2YbYryDZiCDZitmD2b7Yp9ix2obZhyDYotiz2Kc=

نام کامل راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا
کد عضویت 21014186
نام و نام خانوادگی مدیر عامل مهدی صباغیان
تلفن 02126241053
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.asaco-it.com

اعضای سازمان