1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - مبتکران توسعه کسب و کار
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YXYqNiq2YPYsdin2YYg2KrZiNiz2LnZhyDZg9iz2Kgg2Ygg2YPYp9ix

نام کامل مبتکران توسعه کسب و کار
کد عضویت 21014462
نام و نام خانوادگی مدیر عامل مسعود صباغی رحیمی
تلفن 02122225064
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://webzi.ir

اعضای سازمان