1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - داده گستران وب ایده
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2K/Yp9iv2Ycg2q/Ys9iq2LHYp9mGINmI2Kgg2KfZitiv2Yc=

نام کامل داده گستران وب ایده
کد عضویت 21014517
نام و نام خانوادگی مدیر عامل امیر اکرمیه
تلفن 02178125
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.webideh.com

اعضای سازمان