1400/07/04  
 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، کوچه نهم، شماره 13
۱۵۳۳۹۳۶۹۱۳
۸۸۷۳۴۴۹۹
۸۸۷۶۲۰۳۷
info@tehrannsr.org
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 (ساعت 13 تا 13:30 زمان ناهار و نماز است)

پست الکترونیکی سازمان: info@tehrannsr.org

پست الکترونیکی بازرس هیات مدیره: bazres@tehrannsr.org

پیگیری

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران