1400/07/04  
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۴۲۷۹
چچ
2YbYp9iy2YbZitmGINiv2KfZhti02YjYsQ==

نازنین دانشور

سمت: عضو هیات مدیره

  • شاخه شرکت‌ها
  • نام شرکت: آرمان فناوری هوشمند آریا
  • آرای ماخوذه از صنف: 1245 رای
آدرس کوتاه شده: