1400/07/04  
 
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳ ۱۵۰
طبقه بندی: همایش ها و مجامع
سطح برگزاری: استانی
چچ
2YXYp9mE2YPZitiqINmB2YPYsdmKINmIINmD2b7ZiuKAjNix2KfZitiqINmG2LHZheKAjNin2YHYstin2LHZh9inICjYrdmC2YjZgiDZhtix2YXigIzYp9mB2LLYp9ix2YfYp9mKINix2KfZitin2YbZh+KAjNin2Yop

مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)


در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در باب حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه ثبت نرم‌افزار و اخذ گواهینامه و تاییدیه‌های مربوطه) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین در این سمینار یک نمونه اختراع نرم‌افزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آدرس محل برگزاری: دبیرخانه سازمان