1400/07/04  
 
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۱ ۹۶
طبقه بندی: سمینارها و رویدادها
سطح برگزاری: استانی
چچ
2YXYs9in2KjZgtin2Kog2YHZiNiq2LPYp9mEOTQg2KzYp9mFINin2YbZgdmI2LHZhdin2KrZitmD

مسابقات فوتسال94 جام انفورماتیک

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، دبیرخانه سازمان پس از برگزاری موفق ده دوره جام انفورماتیک، یازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک را برگزار می کند.امید است این دوره از مسابقات با بهره گیری از تجربیات دوره های پیشین و از طریق جلب مشارکت اعضا وهمکاران شاغل در آنها و خانواده هایشان، نمونه شایسته ای از یک همایش فرهنگی در این صنف پیشرو بوده و این رقابت سالم ورزشی بتواند ضمن ایجاد و استحکام دوستی ها در بدنه صنف، عاملی جهت بالا رفتن روحیه نشاط و انگیزش در همکاران باشد.
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک بر اساس برنامه زمانبندی صورت گرفته، از روز جمعه مورخ 94/6/27آغاز و با برگزاری مسابقات در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته، نهایتًا در روز جمعه مورخ94/8/15 با تعیین تیم قهرمان، خاتمه خواهد یافت.

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از اعضا وهمکاران محترم دعوت می کند در صورت تمایل به حضوردر یازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک، پس ازمطالعه آیین نامه اجرایی اقدام به ثبت نام کر ده و فرم های پیوست را تکمیل و به همراه مدارک موردنیاز (مندرج درفرم پیوست)، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 94/5/31 به دبیرخانه سازمان(info@tehrannsr.org) ارسال کنند. گزارش تصویری نمونه برگزاری دهمین دوره این مسابقات به پیوست آمده است.

تاریخ شروع: جمعه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
تاریخ پایان: جمعه, ۱۵ آبان ۱۳۹۴
آدرس محل برگزاری: مجموعه ورزشی دانیال آجودانیه