1399/01/11  
سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۴۴ ۶۸
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • اخبار رسانه ها
چچ
مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده منصوب شد

مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده منصوب شد

با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد

با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد.

به گزارش روابط عمومی نصر کشور، این انتصاب در چارچوب تفاهم میان دوسازمان نظامی صنفی رایانه ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات برای تشکیل این کارگروه صورت می گیرد و مدت زمان آن نیز تا پایان مدت تفاهم نامه میان دو سازمان در نظر گرفته شده است.

مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده قرار است علاوه بر سازماندهی دبیرخانه، تشکیل کمیته ها و به کارگیری نیروی انسانی صاحب صلاحیت، اقداماتی نیز برای متناسب، بومی و استاندارد سازی و نظارت بر رعایت ضوابط مصوب کارگروه انجام دهد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: