1399/01/11  
دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۷ ۶۴۹
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • اخبار کمیسیون ها
چچ
ساختار شناسه ملی سند شمس۲ منتشر شد

پس از جلسه های متعدد میان کارگروه فنی کمیسیون اتوماسیون اداری و پورتال و کارشناسان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری

ساختار شناسه ملی سند شمس۲ منتشر شد

پس از جلسه های متعدد کارشناسی و فنی میان کارگروه فنی کمسیون اتوماسیون اداری و پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای و کارشناسان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری سند شمس ۲ نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، پس از جلسه های متعدد کارشناسی و فنی میان کارگروه فنی کمسیون اتوماسیون اداری و پورتال سازمان نظام صنفی رایانه و کارشناسان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری سند شمس ۲ نهایی شد.

احراز شرایط فنی و قیمت گذاری در جلسه تخصصی کمیسیون اتوماسیون اداری و پورتال انجام گرفته است.

این سند در فایل پیوست قابل دسترسی است.

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: