1398/09/01  
یکشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۳ ۱۳۳
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

در نامه سازمان تامین اجتماعی به نظام صنفی اعلام شد

بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مشمول بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد که اعضای این سازمان از بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بهره مند می شوند.

در همین راستا و در جهت حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات کلیه کارگاه های فعال با تایید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مشمول بخشودگی جرایم شدند.

مطابق نامه سازمان تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مدیون می توانند تا تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۸ برای ارائه درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به شعب تابعه سازمان مراجعه کنند و در صورت احراز شرایط مشمول قانون بخشودگی جرایم خوش حساب شوند.

اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای می توانند برای استفاده از این بخشودگی به سازمان های استانی خود مراجعه کنند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: