1400/07/04  
 
معرفی کمیسیون

محدوده فعالیت کمیسیون فضای کسب و کار

 • بررسی و پیگیری رفع موانع کسب‌‏وکار شرکت‌‏های عضو سازمان

اهداف

 • توسعه بازار از طریق رفع موانع کسب‌‏وکار
 • رییس کمیسیون

  پرشاد صفایی فراهانی (داده‌کاوان هوشمند)

  -
  88734499
  88762037
  رییس کمیسیون : پرشاد صفایی فراهانی (داده‌کاوان هوشمند)