1400/07/04  
 
معرفی کمیسیون

محدوده فعالیت کمیسیون اطلاع‌رسانی و تبلیغات

  • ارائه راهکارهایی به منظور معرفی سازمان به عنوان یک تشکل خصوصی و فراگیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اهداف

  • ارتقای برند سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای