1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - ادیب گستر عصر نوین
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2KfYr9mK2Kgg2q/Ys9iq2LEg2LnYtdixINmG2YjZitmG

نام کامل ادیب گستر عصر نوین
کد عضویت 21013254
نام و نام خانوادگی مدیر عامل سید امین خوانسازی زاده
تلفن 02149295
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://adib-it.com

اعضای سازمان