1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - گسترش طراحان نقش الماس
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2q/Ys9iq2LHYtCDYt9ix2KfYrdin2YYg2YbZgti0INin2YTZhdin2LM=

نام کامل گسترش طراحان نقش الماس
کد عضویت 21012777
نام و نام خانوادگی مدیر عامل علی معارفی
تلفن 02174607
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://iNoti.com

اعضای سازمان