1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - فضاپایه کشتیار
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YHYttin2b7Yp9mK2Ycg2YPYtNiq2YrYp9ix

نام کامل فضاپایه کشتیار
کد عضویت 21014669
نام و نام خانوادگی مدیر عامل سارا میرشکاری
تلفن 02128426521
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://keshtyaar.ir/

اعضای سازمان