1400/07/04  
 
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۱:۱۴ ۹۹۷
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
2KrYrtmB2YrZgSDahtmK2YTZitmI2LHZiiDZiCDZhtiq4oCM2KjYsdqv

تخفیف چیلیوری و نت‌برگ

در پی مذاکرات سازمان نصر تهران با چیلیوری و نت برگ، این دو شرکت برای اعضای سازمان تخفیف ویژه ای در نظر گرفتند.
معرفی

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در راستای گسترش خدمات رفاهی برای پرسنل اعضای سازمان و خانواده ایشان، نسبت به انعقاد تفاهم با شرکت هلدینگ کسب و کار ایرانیان اقدام کرد. خدمات قابل ارائه این شرکت به اعضای سازمان، استفاده از خدمات سایت های چیلیوری با تخفیف 15 درصد و نت برگ با تخفیف 5 درصد است.

اعضای محترم در صورت تمایل به استفاده از این تخفیف ها می توانند به شرح ذیل اقدام کنند:
نت برگ: ارسال نامه درخواست استفاده از تخفیف نت برگ با ذکر یک نشانی پست الکترونیکی به دبیرخانه سازمان و سپس ارسال کد تخفیف 5 درصدی از سوی سازمان به شرکت عضو متقاضی و در نهایت استفاده پرسنل از این کد تخفیف 5 درصدی.
چیلیوری: ارسال نامه درخواست استفاده از تخفیف چیلیوری با ذکر یک نشانی پست الکترونیکی به دبیرخانه سازمان و سپس ارسال لینک تخفیف 15 درصدی از سوی سازمان به شرکت متقاضی و در نهایت استفاده پرسنل از این کد تخفیف 15 درصدی. لازم به ذکر است تخفیف 15 درصدی چیلیوری مختص آدرس شرکت عضو است که نحوه استفاده آن در دستورالعمل مشخصی، همراه با لینک مربوطه ارسال خواهد شد.