1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - عزم داده پردازان
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LnYstmFINiv2KfYr9mHINm+2LHYr9in2LLYp9mGIA==

نام کامل عزم داده پردازان
کد عضویت 21011612
نام و نام خانوادگی مدیر عامل علی دشتی
تلفن 02128420
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.azmdp.com

اعضای سازمان