1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - سرعت گستر ارتباطات پارسیان
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0gINiz2LHYudiqINqv2LPYqtixINin2LHYqtio2KfYt9in2Kog2b7Yp9ix2LPZitin2YY=

نام کامل سرعت گستر ارتباطات پارسیان
کد عضویت 21012702
نام و نام خانوادگی مدیر عامل مهدی اشراقی
تلفن 02186021200
تاریخ انقضای عضویت ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.soratgostar.ir

اعضای سازمان