1400/07/04  
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۳۸۶۹
چچ
2YHYsdmH2KfYryDZg9ix2YXigIzYstin2K/Zhw==

فرهاد کرم‌زاده

سمت: خزانه‌دار

  • شاخه شرکت‌ها
  • نام شرکت: تدبیر پرداز دلسا
  • آرای ماخوذه از صنف: 944 رای
آدرس کوتاه شده: