• فضای مجازی

    کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که پیش از این به عنوان "نشر الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال" شناخته می‌شد، به عنوان یکی کمیسیون‌های تخصصی سازمان با هدف بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی، کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین حوزه تشکیل شده است.

    دراین کمیسیون تخصصی، 12نفر از کارشناسان و مدیران حوزه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی حضور دارند. همچنین چهار کارگروه این کمیسیون مشتمل بر کارگروه وب، وب‌سایت‌های فارسی، زیرساخت و آموزش الکترونیک، در حال حاضر به عنوان بازوان اجرایی این کمیسیون، مشغول پیگیری و بررسی طرح‌های پیشنهادی در حوزه فضای مجازی هستند.

     

    برنامه جلسات

    هر دوهفته یک بار روزهای چهارشنبه

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    نشست شماره 8کمیسیون فضای مجازی ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ 17:00 تا 19:00
    نشست شماره 7کمیسیون فضای مجازی ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ 17:00 تا 19:00
    نشست شماره 6 کمیسیون فضای مجازی ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ 17:00 تا 19:00
    نشست شماره 3 کمیسیون فضای مجازی ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ 17:00 تا 19:00
    نشست شماره 2 کمیسیون فضای مجازی ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ 17:00 تا 19:00
    نشست شماره 1 کمیسیون فضای مجازی ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ 17:00 تا 19:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان