• فضای مجازی

    کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که پیش از این به عنوان "نشر الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال" شناخته می‌شد، به عنوان یکی کمیسیون‌های تخصصی سازمان با هدف بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی، کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین حوزه تشکیل شده است.

    دراین کمیسیون تخصصی، 12نفر از کارشناسان و مدیران حوزه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی حضور دارند. همچنین چهار کارگروه این کمیسیون مشتمل بر کارگروه وب، وب‌سایت‌های فارسی، زیرساخت و آموزش الکترونیک، در حال حاضر به عنوان بازوان اجرایی این کمیسیون، مشغول پیگیری و بررسی طرح‌های پیشنهادی در حوزه فضای مجازی هستند.

     

    برنامه جلسات

    هر دوهفته یک بار روزهای چهارشنبه

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    هماهنگی برگزاری جلسه مشترک با رییس سازمان ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ 17:40 تا 19:00
    برگزاری جشنواره ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ 17:30 تا 18:45
    اصلاحات بخشنامه 14/3 تامین اجتماعی ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ 17:40 تا 19:20
    بررسی مشکلات حوزه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ 17:15 تا 19:20
    بررسی مشکلات حوزه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ 17:15 تا 19:10
    مرور فعالیت‌های جاری ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ 17:30 تا 19:05
    بررسی تفاهم‌نامه با وزارت ارشاد جهت استفاده از ظرفیت‌های ... ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ 17:15 تا 18:35
    مرور فعالیت‌های جاری ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ 18:10 تا 19:20
    مرور فعالیت‌های جاری ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ 17:15 تا 19:40
    مرور فعالیت‌های جاری ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ 17:20 تا 19:10
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان