• فضای مجازی

    کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که پیش از این به عنوان "نشر الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال" شناخته می‌شد، به عنوان یکی کمیسیون‌های تخصصی سازمان با هدف بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی، کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین حوزه تشکیل شده است.

    دراین کمیسیون تخصصی، 12نفر از کارشناسان و مدیران حوزه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی حضور دارند. همچنین چهار کارگروه این کمیسیون مشتمل بر کارگروه وب، وب‌سایت‌های فارسی، زیرساخت و آموزش الکترونیک، در حال حاضر به عنوان بازوان اجرایی این کمیسیون، مشغول پیگیری و بررسی طرح‌های پیشنهادی در حوزه فضای مجازی هستند.

     

    برنامه جلسات

    هر دوهفته یک بار روزهای چهارشنبه

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه 44 کمیسیون فضای مجازی دوره 04 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 17:00 تا 19:00
    جلسه 43 کمیسیون فضای مجازی دوره 04 ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ 17:00 تا 19:00
    جلسه 42 کمیسیون فضای مجازی دوره 04 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 17:00 تا 19:00
    مرور فعالیت‌های جاری ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ 17:20 تا 19:00
    استارتاپ‌ها ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ 17:20 تا 19:00
    استارتاپ‌ها ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ 17:40 تا 19:30
    استارتاپ‌ها ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ 17:30 تا 19:50
    استارتاپ‌ها ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 17:30 تا 19:00
    استارتاپ‌ها ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 17:15 تا 19:10
    استارتاپ‌ها ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ 17:10 تا 19:15
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان