• شبکه

    کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هدف ایجاد ساختار موردنیاز جهت بررسی مشکلات و مسایل صنفی، ساماندهی بازار حوزه، کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در این حوزه براساس محورهای هفت‌گانه سازمان تشکیل شده است.

    برنامه جلسات

    روزهای سه‌شنبه هر دو هفته یک بار

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    چهارمین نشست کمیسیون شبکه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ 17:00 تا 19:00
    سومین نشست کمیسیون شبکه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ 17:00 تا 19:00
    دومین نشست کمیسیون شبکه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ 17:00 تا 19:00
    اولین نشست کمیسیون شبکه ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ 17:00 تا 19:00
    بررسی تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال 94 17:15 تا 18:45
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان