• اینترنت و انتقال داده ها

    کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها یکی از کمیسیون های تخصصی سازمان نظام صنفی استان تهران است.
    رئیس کمیسیون آقای مهندس محمدرضا کریمی ،نایب رئیس کمیسیون آقای مهندس علی توسلی و سخنگوی کمیسیون آقای مهندس محمودرضا خادمی هستند.

    کارگروه های کمیسیون عبارتند از :

    کارگروه پروانه های فعالین حوزه اینترنت

    کارگروه دکل

    کارگروه VoIP

    کارگروه ارزش افزوده

    کارگروه روابط عمومی

    کارگروه پهنای باند

    کارگروه انتقال داده

     

    برنامه جلسات

    سه شنبه ها یک هفته در میان از ساعت 15:00 الی 17:00

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    سومین نشست کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ 16:00 تا 18:15
    دومین نشست کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ 17:00 تا 19:15
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان