• کمیسیون داده‌های عظیم و اینترنت اشیا

     هدف

    هدف از تشکیل این کمیسیون، هماهنگی در فعالیت‌های صنفی و ایجاد ارتباط صنفی بین شرکت‌های فعال در حوزه‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا سازمان می‌باشد.

     

    ماموریت

    • حفظ ارتباط دوسویه بین سازمان و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات و محصولات داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • تصمیم‌سازی برای سازمان در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • ارایه مشاوره و هماهنگی جهت ایجاد کنسرسیوم‌های ملی برای ورود به پروژه‌های بزرگ مقیاس در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • مشارکت در اقدامات اجرایی سازمان
    برنامه جلسات

    هر دو هفته یک بار روزهای یکشنبه

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    گزارش کارگروه‌ها ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ تا
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    گزارش کارگروه‌ها ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 17:15 تا 19:15
    گزارش کارگروه‌ها ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ 17:20 تا 19:50
    گزارش کارگروه‌ها ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ 17:15 تا 19:30
    تشکیل کارگروه‌ها تا
    تعیین برنامه و اهداف ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ 17:10 تا 19:10
    تعیین برنامه و اهداف ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 17:20 تا 19:20
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان