• نظرسنجی تعرفه پایه خدمات فناوری اطلاعات

    نظرسنجی تعرفه پایه خدمات فناوری اطلاعات


    ردیف سوال
    1 * نام و نام خانوادگی

    2 شماره تماس

    3 پست الکترونیکی

    4 * بخش تعرفه خدمات

    5 نظر و پیشنهاد

    6 فایل


    فایل‌های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, pdf, txt, text

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان