• فرم اعلام آمادگی برای حضور در همایش ملی «مشارکت عمومی-خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی (PPP) و استفاده از ظرفیت های سازمان توسعه ای در این حوزه»
    ردیف سوال
    1 * نام شرکت

    2 کد عضویت (در صورت عضویت)

    3 * حوزه فعالیت

    4 * نام و نام خانوادگی نماینده 1

    5 نام و نام خانوادگی نماینده 2

    6 نام و نام خانوادگی نماینده 3

    7 نام و نام خانوادگی نماینده 4


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان