• کمیسیون نرم افزار های مالی اداری و منابع انسانی
    ردیف سوال
    1 * نام شرکت / فروشگاه / شخص حقیقی :

    2 * کد عضویت :

    3 نام و نام خانوادگی نماینده شما در کمیسیون نرم افزار های مالی اداری و منابع انسانی :

    4 تلفن همراه نماینده شما در کمیسیون نرم افزار های مالی اداری و منابع انسانی :

    5 پست الکترونیکی نماینده شما در کمیسیون نرم افزار های مالی اداری و منابع انسانی :


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان