• دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه

   • روزانه هفتگی ماهانه سالانه
   • شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
   • توضیحات
    1. روزهای یکشنبه جلسه‌ منظمی برگزار نمی‌شود. خواهشمند است کلیه رویدادها اعم از همایش‌ها، سمینارها و ... در این روز برنامه‌ریزی گردد تا با حضور افراد دبیرخانه خللی به برگزاری جلسات درون سازمانی وارد نشود.
    2. بازه‌های زمانی برگزاری جلسه عبارتند از:
    a) ساعت 8 تا 10
    b) ساعت 10 تا 12
    c) ساعت 13 تا 15
    d) ساعت 15 تا 17
    e) ساعت 17 تا 19
    3. در هر بازه زمانی (مطابق بند 2) فقط یک کمیسیون برگزار می‌گردد. آقای رشنو به عنوان نماینده دبیرخانه در کمیسیون‌ها شرکت خواهد نمود.
    4. در هر بازه زمانی مطابق بند 2 بیش از دو جلسه بصورت منظم برنامه‌ریزی نمی‌گردد، تا امکان ارائه خدمات فراهم باشد.
    5. در هر بازه زمانی مطابق بند 2 برگزاری کمیسیون و کارگروه‌های ذیربط بصورت همزمان ممنوع است.
    6. تغییر زمان جلسات بصورت دائم و موقت با توجه به ملاحظات فوق و هماهنگی با دبیرخانه و ثبت در پرتال قابل قبول است.
    7. برای سایر موارد غیر مندرج در زمان‌بندی موجود در پرتال باید درخواست برگزاری بصورت کتبی ارائه شود و قبل از تایید توسط دبیرخانه اطلاع رسانی نگردد.
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان