• دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه

   • روزانه هفتگی ماهانه سالانه
   • شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
    جلسات کمیسیون ها
   • 1. بازه‌های زمانی برگزاری جلسه عبارتند از:
    a) ساعت 8 تا 10
    b) ساعت 10 تا 12
    c) ساعت 13 تا 15
    d) ساعت 15 تا 17
    e) ساعت 17 تا 19
    2. تغییر زمان جلسات بصورت دایم و موقت با هماهنگی با دبیرخانه و ثبت در پورتال امکان‌پذیر است.
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان