•  
    اعضای حقوقی - موسسه علمی رتبه سازان سه گام
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: موسسه علمی رتبه سازان سه گام
    کد عضویت: 21011850
    مدیر: علی سمواتیان
    تلفن : 02188910195
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: 3gaam.com
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان