•  
    اعضای حقوقی - تعاونی دانش بنیان خانه دانشیار مدیران نوین استان سمنان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: تعاونی دانش بنیان خانه دانشیار مدیران نوین استان سمنان
    کد عضویت: 23010005
    مدیر:  ایمان خلقی
    تلفن : 02313339120
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
    استان  / شهر : /سمنان
    آدرس وب سایت:   
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان