•  
    اعضای حقوقی - شرکت پایا رایانه سمنان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت پایا رایانه سمنان
    کد عضویت: 23010003
    مدیر:  حسین طاهردوست
    تلفن : 02314435791
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
    استان  / شهر : /سمنان
    آدرس وب سایت:  www.payarayaneh.ir
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان