•  
    اعضای حقوقی - نوآوران تجارت هزاره سوم
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: نوآوران تجارت هزاره سوم
    کد عضویت: 23010002
    مدیر:  مجید قدس
    تلفن : 02313332399
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
    استان  / شهر : /سمنان
    آدرس وب سایت:   
    توضیحات
    شرکت نوآوران تجارت هزاره سوم
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان