•  
    اعضای حقوقی - موسسه مبنا روش پویا
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: موسسه مبنا روش پویا
    کد عضویت: 21013235
    مدیر: هومن قلمبر
    تلفن : 02122937837
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان