•  
    اعضای حقوقی - پردازش سرای هوشمند آروند ارقام
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: پردازش سرای هوشمند آروند ارقام
    کد عضویت: 21013217
    مدیر: رشید باقری بداغ آبادی
    تلفن : 02155526746
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: www.phaa.ir
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان