•  
    اعضای حقوقی - الشن افزار
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: الشن افزار
    کد عضویت: 21012947
    مدیر: اسمعیل خانلاری
    تلفن : 02188771460
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: www.elshanafzar.ir
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان